Usterki proszę zgłaszać na support@eko.org.pl.

Fundacja EkoRozwoju
ul. Białoskórnicza 26
PL 50-134 Wrocław
tel/fax: 713430849, 713445948
biuro@eko.wroc.pl
www.eko.wroc.pl